02.SayfaSayfalar

BİZİM AYVALIK’TAN

TÜRK’ÜN AYDINLANMA ÇAĞI

Değerli Bizim Ayvalık okuyucuları;
Yayın hayatımıza başlarken dergimizin ilkelerini ortaya koymuş “Ülkemizin tehlike ve tehdit altında” olduğu tespitini yapmış ve bu durumdan çıkmak için “Cumhuriyetimizin Kurucu İradesine” dönülmesi gerektiğini vurgulamıştık. Bugüne kadar yaptığımız yayınlarda bu iradeyi açıklamaya çalışmış, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve vatanımızın kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ü Atatürk gibi” anlamanın gereği üzerinde durmuştuk. Bu fikrin yaygınlaşması, gelişmesi amacına yönelik konferanslar, sempozyumlar vb. çalışmalar düzenleyeceğimizi bildirmiştik.
2018 yılı planlamamızda yer alan ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte düzenleyeceğimiz ilk konferansımız 7 Nisan 2018 Cumartesi günü “Kıbrıs – Girit – Ayvalık Üçgeninde Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Senedi Lozan Anlaşması” adıyla gerçekleştirilecektir. Bursa Uludağ Üniversitesi Hocalarımızdan Profesör Doktor Barış Özdal, Kıbrıs Türk Mücahitleri Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora ve Eski Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Atilla Çilingir Beyler konuşmacı olacaklardır.
Konferansımız halkımıza açıktır ve herkes davetlidir. Yer ve saat daha sonra bildirilecektir.
Seri konferanslar, sempozyumlar ve sanat çalışmaları ile Ayvalık, kültür ve sanat hayatımızda hak ettiği yeri alırken Ayvalık halkı da bu kültür ziyafetinde yeterli gıdayı alacaktır. Niyetimiz ve yapmayı istediğimiz şey, Ayvalık’ı bir kültür ve sanat şehri haline getirmek, halkımızı da bu kültür ve sanat faaliyetlerini destekler, yararlanır hale getirmektir. Bunlar gerçekleşirken bilhassa Türkiye’mizin, Ayvalık’ımızın sorunları hakkında konunun uzmanlarından yararlanmak, onların görüş ve düşüncelerini de öğrenmek durumunda olacağız.
Dergi yayını, konferans, sempozyum düzenlemek, sanat çalışmalarına katkıda bulunmakla, “Cumhuriyetimizin tehlike ve tehdit altında” olduğu gerçeğini anlatmak ve aynı irade etrafında birleşerek bu tehlike ve tehdidin ortadan kaldırılması çalışmalarına katılmaktır.
Günlük siyasetin dışında, “Mustafa Kemal ve Cumhuriyetimiz” düşüncesi altında toplanmak isteyen herkese kapımız açıktır. Geçmişte, onun A ya da B partisini desteklemesi, bugün C ya da D partisinden olması bizim çalışmalarımıza destek vermesi ya da bizimle çalışmasına engel değildir. Daha açık bir ifade ile; “Atatürk – Cumhuriyet ve Türklük” şemsiyesi altına herkesi, davet ediyoruz.
Bütün yapmaya çalıştığımız yeni bir “Aydınlanma” çağı yakalamaktır. Atatürk’ün 10 Yıl Nutku’nda  “Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.” cümlesiyle ifade ettiği “Türk’ün Aydınlanma Çağı”.
Bu aydınlanmanın ışığı “Cumhuriyetimiz ve Mustafa Kemal düşüncesi” dir. Beslendiği kaynak “Türklük – Türk Milliyetçiliği”dir. Bu bir ideal, büyük bir ülküdür.
Meselelere bu bakış açısı ile bakarsak günümüz Türkiye’sinin uğraştığı bin bir belanın daha kolay defedileceğini ve sorunların kolayca çözümlenebileceğini de göreceğiz. Bir ülkede milletin çoğunluğuna rağmen bir şey yapabilmek mümkün değildir. O zaman çoğunluk, tehlike ve tehdidi algılamalıdır; kurtuluşun, kaostan çıkışın ana kaynağa yönelmekle, yani “Türklük, Atatürkçülük ve Cumhuriyetçilik “ ile mümkün olacağını da anlamalıdır.
TÜRK’ÜZ, ATATÜRK’ÇÜYÜZ, CUMHURİYETÇİYİZ!
Emperyalizme, nereden ve kimden gelirse gelsin karşıyız. Emperyalizm dünya üzerinden silinip gidinceye kadar mücadele edeceğiz!
Sevgi ve saygılarımızla…

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu