Page 1 - Layout 1
P. 1

Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Akif TURAL’A
              Mehmet                                SERVET, ŞEHVET, ŞÖHRET HIRSI VE
            Akif TURAL     TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ             BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
                       ÜZERİNDEN SORULAR                        Biz meseleye öncelikle “kim” diye bakmıyoruz.

                    Millete yükümlüğünü hatırlatmak ve millî sorumluluğu kıl-      Adayın hangi partiden olduğuna değil; bir insan
                  cal damarlara kadar yaymak. Tekâlif-i Millîye işte budur. Tekâ-     olarak hangi hassasiyet ve prensiplere bağlı oldu-
                                                      ğuna, kadrosunu bir araya getirirken onları birbi-
                  lif-i Millîye’nin bedeli olarak millet “bağımsızlık” ve “devlet”    rine bağlayan unsurlara ve bir arada tutan harca
                  sahibi olmuştur. Yeni devlet, halka borcunu, aldıklarını ve top-    bakıyoruz; bir de aday adaylarının zaaflarına.
                  ladıklarının karşılığını hem para/maddî olarak, hem de Türk        Bir insanı burnundan yakalatan üç zaaf noktası
                  Milletini yeniden bağımsız bir devlet sahibi yaparak ödemiştir.     vardır:
                                 Doç. Dr. Serap TAŞDEMİR           Servet, şehvet ve şöhret hırsı.

                                         Sayfa 7-8’de                    Halil Gür Sayfa 2’de


                                                                bizimayvalik.net
                 YIL: 8 SAYI:32  29 AĞUSTOS – 29 EYLÜL 2018   A                                                                    A
   S                                                                    L
   R                                                                    G
   I                                                                    I
   N

                                                                       Y
                                                                       Ö

   S                                                                    N
   İ                                                                   E
   L                                                                    T
   A                                                                    İ
   H                                                                   M
   I                                                                    İ


                                                      TAHİR CEYHAN Syf. 17-21’de
   1   2   3   4   5   6