Page 1 - 30.sayi
P. 1

HÜZÜNLENME KADI (Küçük) CAMİİ
                                                      YENİDEN SEVR Mİ
                SEN, HEPSİNDEN BÜYÜKSÜN!                          YOKSA LOZAN MI?


                    ALTINOVA KADI CAMİİ NİHAYET RESTORE EDİLEBİLECEK           Bugün ülkemizde yaşananları anlayabilmek ve büyük
                                          Halil GÜR syf. 22’de
                                                     resmi daha iyi görebilmek için 100 yıllık bir tecrübeden
                                                     dersler çıkararak şu soruyu sormak gerekiyor:
                 Merkezden Kopuk Mahallelerde (Beldeler) Koruma Sorunları:         Emperyalistler Türkiye’de bugün ne yapmak istiyor?
                 ALTINOVA’DA ERKEN DÖNEM YAPISI KADI CAMİİ ÖRNEĞİ              100 yıldır değişmeyen tek hedefleri var, Sevr’i yeni-
                                                     den hayata geçirmek. Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün-
                 Altınova ve kültür mirası yapılarının korunması yalnız bulundukları bölge için değil ülkemiz için de önemlidir. Bu lüğünü sağladığı Türk Milletinin kurduğu ulus devleti,
                 yapıların gelecek nesillere aktarılması işlevlerinin yanı sıra mimari bütünlüklerinin ve kimliklerinin korunması devletin temellerini, onun maddi manevi mirasını, ordusu
                 ile sağlanabilir. Bu amaçla yapıların kullanıcılarının, devletin özelleşmiş kurumlarının, yerel yönetimlerin yanı dâhil, yıkmak, parçalamak, dağıtmak ve yok etmek…
                 sıra müftülüğe ve yapılara ilişkin güzelleştirme ve koruma derneklerine sorumluluk düşmektedir.
                                            Ayşegül ÖZER Syf. 23’te       Tahir CEYHAN syf. 16.17.18’de


                                                                bizimayvalik.net
                 YIL: 8 SAYI:30  29 HAZİRAN – 29 TEMMUZ 2018  BAYKUŞ, AYVALIK’TA NEYİ ARIYOR?


    Dergimizin 22. sayısında yayınladığımız “Baykuş’un KUŞ’UN İLHAM KAYNAĞI” başlıklı yazımızı bir daha, Sonuçta kafanızı bir burgu gibi kemirecek sorulara va-
  İlham Kaynağı” başlıklı yazımızı “Bu Papaz İkonomos’u devamında da “PAPAZ İKONOMOS GERÇEĞİ” başlıklı tanını, bayrağını, Türk’ü ve Türk’ün değerlerini, Ata-
  inşallah dergimizin ilerleyen sayılarında anlatırız.” cüm- yazımızı okumanızı tavsiye diyoruz.  türk’ü, en azından insaflı bir Türk kadar sevebilen insanın
  lesiyle bitirmiştik. Sıra geldi bu gerçeğin üzerindeki per- Biz, anlı şanlı bir üniversitemizin de dâhil olduğu aklı ve vicdanı ile cevaplar vermeye çalışınız. Analiz ta-
  deyi aralamaya.                 hazin ve tehlikeli bir tiyatro oyununu (?!..) ortaya koy- mamıyla size ait olsun.
    Biz, bu noktada analize yer vermeden, önce “BAY- maya ve perde gerisine bakmaya çalışıyoruz.             Halil GÜR Syf 19. 20. 21’de


    AYVALIK TARİHİ                      Peki, Ayvalık çevresinde şu anda en eski yerleşme diyebileceğimiz yer nerededir? Cevap açık ve nettir.
                                 Bu yerleşme ve yerleşmeler aslında bugünkü Ayvalık yerleşmesinin bulunduğu alanda değil, Ayvalık’a
                               bağlı Altınova çevresinde yer almaktadır. Bu bölgede gerçekten çok eskilere giden yerleşmeler bulunmak-
  NEREDEN BAŞLAR?                      tadır. Ayvalık sınırları dışında, fakat Ayvalık’ın hemen yakın çevresinde bulunan birçok yerleşme de bize
                               açıkça bu yerleşmelerin çağdaşı olan yerlerin kimliği ve varlığının önemini teyit etmektedir.
                                                            Prof. Dr. Engin BEKSAÇ syf. 18’de
                          www.kafkasmedya.com.tr
   1   2   3   4   5   6