Page 1 - 28.Sayi
P. 1

AYVALIK ARITMASINA KAYYUM ATANMALIDIR
                                    Her şey “insan merkezli” nedeniyle yaklaşık iki yıldır sini sağlayacak ve ekonomik
                                   olmalıdır. İnsan sağlığı ve do- çalışmıyor/çalıştırılamıyor. Bi- organizasyonu yürütecek kay-
                                   ğanın korunması devletin en yolojik arıtma yapılamayıp sa- nak mevcut.
                                   önde gelen görevlerindendir. dece derin deşarj ile   Bir irade, yukarıda ifade
                                   “İnsan”ın gündemin alt mad- yetiniliyor. Bu süre içerisinde ettiğimiz gerekçeler ile bu te-
                                   delerine atıldığı şartlarda bi- BASKİ “atık su bedeli” adı al- sisi (Ayvalık arıtmasını) mah-
                                   reysel ve toplumsal huzuru tında her aboneden tahsilât keme bitmeden çalıştıramaz
                                   bulmamız güçleşir, adeta im- yapmaya devam etti/ediyor. mı? Bunun için kayyum ata-
                                   kânsız hale gelir. Hele hele Böylece, tam olarak verilme- ması gereklidir ve yeterlidir.
                                   insan, “eşref-i mahlûkat” mer- yen bir hizmetin bedeli, tam Mahkeme neticesinde, ŞİR-
                                   tebesinde ele alınıyorsa, bunun olarak tahsil ediliyor. Bu hak- KET ya da BASKİ haklı çıkar.
                                   anlamı daha da derinleşir. kaniyetli bir durum değildir. Hak tecelli eder. Bu arada
                                    Ayvalık arıtma tesisi halen Diğer bir ifadeyle, mahkeme olan, insanımıza, doğaya ol-
                                   ŞİRKET-BASKİ arasında   neticelenesiye kadar geçecek masın.
                                   maddi konularda oluşan ihtilaf sürede ilgili tesisin işletilme- Syf. 22’de Halil GÜR

                 YIL: 8 SAYI: 28  27 NİSAN – 27 MAYIS 2018

                                             AYVALIK ORTAOKULU


                                    Ayvalık Türk Ocağı Öksüz Yurdu ile başlayıp, Ayvalık Ortaokulu’na uzanan sürece ta-
                                     nıklık eden tarihi bina, 1944 yılında depremde hasar görmüş ve yıkılmıştır. Boş ar-
                                     sası ve yarım duvarı yıllarca hurdalık olarak kullanıldı. Bugün ise otopark. Burası ve
                                     hemen karşısında bulunan ve döneminde Ayvalık Türk Ocağı Öksüz Yurdu Maran-
                                     gozhanesi olarak kullanılan yapı, yeniden ayağa kaldırılıp, Ayvalık eğitim tarihini
                                     belgeleyen kurumsal bir yapıya dönüştürülemez mi?
                                                           19. 20. 21. Sayfalar Faruk ERGELEN

   EMEK KUTSALDIR VE EN YÜCE DEĞERDİR


                                                                    Syf. 23’te
   (AYVALIK BELEDİYESİ’NİN 2017 YILI MALİ PORTRESİ)                                         Halil GÜR


                          www.kafkasmedya.com.tr
   1   2   3   4   5   6