Page 1 - 23sayi
P. 1

Altın “KURGAN”, TÜRK’ÜN TARİHE                               TÜRKÇÜLÜK, BU

       Elbiseli
                VURDUĞU MÜHÜRDÜR
        Adam                                        COĞRAFYANIN KADERİDİR
             Türkler, ruhu uçmağa varmış atalarına Avrupa dillerinde kurgan kelimesine rastla- “Türklüğün unutulmuş (unutturulmuş ve halen unuttu-
           büyük saygı gösterir, onlar için özel mezar- yamazsınız. Oysa bugün hala Kars-Bayburt rulmaya çalışılan H.G) büyük medenî vasfı ve büyük me-
           lar yaparlardı. Uçsuz bucaksız bozkırlarda, arasında yaşayan insanlarımız mezara kur- denî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek
           özgürlüğü karakter edinmiş olan Türk’ün gan derler.             medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacak”sa bunun
           en önemli kültürel göstergelerinden biri de                 tek bir yolu vardır:
                                Türk’ün öz malı bu kurganlar acaba
           kurganlardır. Ölülerini toprağın kara bağ-                   “Doğrudan doğruya milliyetperver ve Türk milliyetçisi
                              bugün bize neyi haykırır? Toprağın kara
           rına yuğ denilen büyük cenaze törenleriyle                  (Türkçü)” olmak.
                              bağrında binlerce yıldır sessiz sessiz yatan-
           veren atalarımızın yaptığı kurgan denilen                    Ve devamında da Türk’ün büyük medeni vasfından ve
           mezarlar, Türk Milleti’nin kültürüdür. Kur- lar niçin gün ışığına çıkmak isterler? Ne- büyük medeni kabiliyetinden hız ve ilham alarak, Türk Mil-
           gan, Türkçe bir kelime olup korugan (koru- leri aydınlatmanın sevdasındalar? liyetçiliğini asrın idrakine söyletmek.
           yan) kelimesinden türemiştir. Rusça’da ve    Syf. 12 -13’te Ahmet BABALIK                Syf. 24’te Halil GÜR

                 Yıl:8 Sayı:23  24 Ekim - 24 Kasım 2017

                                                 GÜNEŞ Mİ BATIYOR, ALTINOVA MI?


                                                DAĞLAR BİTTİ, SIRA DENİZLERİ
                                                  YAĞMALAMAYA MI GELDİ?

                                                  Gerek ülkemizde, gerekse yaşadığımız böl-
                                                 gede, söz konusu vahşi madencilik örneklerinin
                                                 yaşattığı yıkımlar göz önündeyken, altın renkli
                                                 Altınova sahilinde, hem de denizde, böyle bir
                                                 madencilik faaliyetine göz yummak, birilerinin
                                                 Ege’deki sahil kasabalarını gözden çıkardığı iz-
                                                 lemini veriyor...
                                                  Söz konusu doğa katliamının, sadece demir
                                                 çıkarmak için yapılmayacağını, bir jeolog ola-
                                                 rak çok iyi biliyorum...
                                                  MTA’nın vatandaşa açık bazı raporlarına
                                                 şöyle bir baktım. Bilin bakalım neler buldum..?
                                                          Syf. 20’de Cengiz KARAKÖSE
   ALTINOVA’NIN 24 YILLIK BİR GARİP HİKÂYESİ


   NE UMDULAR, NE BULDULAR. HASTANE YAPTILAR, OKUL OLACAK ZANNETTİLER, NORTOPU GİBİ BİR CEZAEVLERİ OLDU!

                                                                   Gelecek Sayıda

                          www.kafkasmedya.com.tr
   1   2   3   4   5   6