Page 1 - 21sayi
P. 1

Yıl:8 Sayı:21  29 Ağustos - 29 Eylül 2017
        EY AĞRIYI

        HİSSETMEYEN

        BEYİN!


        İçinde yer aldığın kafatasına, dün-
        yanın en nadide mücevherleriyle
        süslenmiş taçlar taksalar fayda ne!
        Firavunların mezarlarından da
        nice taçlar çıkmadı mı?
                   Syf 24’te
                                                        “BU ZENGİNLER

                                                        AKILLIDIRLAR, BİR YERE
                                                        BOŞUNA GİTMEZLER.”
                                                        Bu akıllı zenginler bir yere boşuna
                                                        gitmezlerse/gitmiyorlarsa,
                                                        Ayvalık’a niçin geldiler?
                                                                   Syf. 19’da
                          SORU SORMAK


  Soru sormak, düşünmektir,     Ezber bilgilerle doldurulmuş bir kafayı or-  “ATATÜRK, SENİ SEVMEK MİLLİ İBADETTİR.” söyleyişin-
    umut etmektir, öğrenmektir,    talıkta gezdirmektense, samimi ve ar-     den hareketle, “Türk’ü ve Atatürk’ü sevmeyi milli bir ibadet”
    geleceğe uzanmaktır, yarına    zulu olarak cevap arayan kuvvetli bir     olarak kabul ediyorsak, tarih önünde, yanlış soruların, yanlış ce-
    kalmaktır. Soru, cevaptır.    sorunun beyni kemirmesi daha iyidir.     vaplarından da sorumlu olacağımızı unutmamamız gerekiyor.
                                                                Syf 9’da Halil GÜR       DUYMADIM                        GÖRMEDİM                BİLMİYORUM

                          www.kafkasmedya.com.tr
   1   2   3   4   5   6